כל מי שאני מכירה סביבי מצא עצמו שוכר דירה בישראל לתקופה קצרה או ארוכה בחייו. אני שכרתי דירות הן בתל ...