שתי דירות מחולקות שכרתי השנה. הראשונה הורישה לי סיוטי לילה, הנוכחית עוברת בקושי. לקראת עונת ההשכרות ונוכח הגרידיות של הנדלניסטים ...