על הציר גרמניה - ישראל פועלים זוג רקדנים ישראלי ואיטלקי, ביצירה שמתבוננת באדם ובמקום ובתנועה ביניהם: אני הופך למקום בו ...