בדיקת מי שפיר – בדיקה עוברית בדיקת מי שפיר היא בדיקה עוברית, כלומר בדיקה שמתבצעת במהלך ההיריון ותפקידה לבחון את ...