כמה פעמים ביום אנחנו אומרים לעצמינו: "יכולתי לעשות היום יותר", "אם רק היו לי עוד קצת שעות ביום" "הלוואי והיה ...