אחת התקוות של הורים היא כי הילדים שלהם ימצו את היכולות שלהם, ויצליחו במישור האישי, החברתי, הלימודי. קורה ולפתע, מבלי ...