שיר ביליה מצאה נוסחה סודית להתמקד, לסלק מחשבות רעות, לאחד את המשפחה לארוחה הרמונית וגם מתכון לדייסה שהופכת לקציצות ...