מאת: הדס פריזמנט אביגדורי, עו"ד לאחרונה התקשרו אלינו לקו הייעוץ מספר נשים עם סיפור דומה. נשים שהיו אמורות להתחיל עבודה ...

אם אתה מאמין כי המעסיק שלך יש התייחסו אליך לא הוגן, יש לבטל אותך באופן לא הוגן או להפלות אותך ...