קורונה, השחקן החדש במגרש הביתי, טורף את כל הקלפים ומכניס אנשים לפאניקה בכל הנוגע לניהול כספם והשקעותיהם. מה חשוב לעשות ...

מה קורה אצלך ביומן ביום חמישי ה-30 במאי בערב? היא שאלה ...

כסף זה כוח, מעמד, חופש בחירה, ערך עצמי ועוד, אז למה הרבה נשים עדיין חוששות לטפל בו או שוגות בניהולו? ...

האם זה באמת כל כך פשוט כמו שזה נשמע? ...