אחת הטעויות הנפוצות היא לחשוב שאושר הוא תוצאה של חיים מושלמים, הרעיון לפיו אם תהיה לי מערכת יחסים אידיאלית, או ...