עוד לא נפטרנו מסיוטי הקיץ וכבר צרה חדשה עומדת לפתחנו - דיכאון החורף. אולי זו אווירת החג שקשה לחלקנו ואולי ...