נו, אז גילית מי זה דיוויד בלאט ?! הוא שואל בגיחוך, די, תפסיק ! אני לא עד כדי מנותקת מפורסמים ...