אחת מעצבת ואחת אדריכלית. אחת על קוצים ואחת קצת יותר רגועה. ושתיהן ביחד זה הסיפור של קיטה, הסיפור שלי ...