אני באה בטוב. ככה חינכו אותי. ככה לימדה אותי אימי הטובה. כשיש קונפליקט, כשנוצר קרע, עמדי על שלך, אמרי דעתך ...