לקרוא מילים זה לא כמו לראות לחוש… להבין שאתה רואה זה לא תמיד מספיק גם לא לבכות אם זה ...

על אור העיניים לחלוחית בהקה, ניראה לפתע שהכל נשכח על אור העיניים שלפתע נחשך שהכח ניראה שכאילו שעת הצהריים לנוח ...