לפעמים… עולות בראש מחשבות, ככה הסביר איש אחד, שאיני מכיר וכאילו שמשום מקום, הוא בא… אבל האיש ניראה שונה מכולם, ...