ההחלטה להגיד לא היתה במודעות וברציונליות מוחלטת שאצלי חיות מחמד לא יהיו בבית. הבית אינו מקום טיבעי שלהם ולביית חיה ...