אני לא נלהבת מחגים, בעיקר כשאין חופשה בצידם. נס פח השמן טרם הופנם אצלי. אבל ביקור בחנות של רשת ואהבת ...