החיבור בין השניים, עידו מדר ודורית חליפה, המתקיים בסדנאות הבישול במטבחה של דורית, מבטא גם הוא היטב, כיצד חיבור בין ...