אפילו שיש מצב שאיחרתי את המועד עם המתכון הזה לשבועות, הוא כל כך מוצלח שאין מצב שאני משאיר אותו שנה ...