דורית בן סימון הבינה שבלי התשוקה ליין, היא לא חיה ומקדישה חיים לעשייה שמרגשת אותה יותר מכל ...