''אני כאישה וכצרכנית לא רק בעד פירורים אלא ממש מכורה אליהם ולא מתכוונת בשום מחיר לוותר עליהם", חורצת שגית פסטמן ...