ספר שווה.. כתיבה אישית מתוך עולמה של המחברת על תחושת הערך העצמי, על רגשי נחיתות מול העולם, על הגורמים ועל ...