זו לא הולכת להיות ביקורת קולנוע רגילה. כי אין דבר כזה ביקורת קולנוע רגילה. זה הולך להיות טקסט פתוח בעקבות ...