בתאטרון גשר מוצג מחזה מקורי המבוסס על "דון קיחוטה" של סרוונטס. המחזה מעתיק את הדמויות אל הכלא ועוסק בשאלות של ...

ההצגה החדשה של תיאטרון גשר "אני דון קיחוטה" מאת רועי חן נכתבה בהשראת הרומן "דון קיחוטה" מאת מיגל דה סרוונטס ...