הסיפור האמיתי, המופלא וההירואי של הצלת יהודי אתיופיה והעלאתם לארץ ע"י סוכני המוסד הישראלי המפורסם ביכולותיו בכל העולם, רואה אור ...