פרשיית התאבדות שגרתית לכאורה המסתעפת למדינות רחוקות,דמויות מרתקות ומחשבות על העתיד. ...