בהמשך לבקשות הרבות להחזיר את המסורת של יומני אכילה - קבלו יומן אכילה של 3 ימים רצופים, מה אכלתי במהלך ...