לדברי "מועצת הדגנים המלאים", הדגנים העתיקים בריאים ומזינים יותר מאשר אלו המודרניים, בגלל היכולת שלהם לשמר את הערכים התזונתיים במשך ...

החיטה, שהיוותה חלק בלתי מתפריט המזון האמריקאי, מוחלפת בתקופה האחרונה על ידי דגנים עתיקים כגון: קינואה, דגנים מלאים, דוחן, סורגום ...