כשאני מבקשת להפוך את הדברים לרלונטיים עבורי היום, אני שואלת את עצמי מה זה בשבילי "לעלות"?לעלות עבורי זה לעלות שלב ...

כשאדם נכנס לmode כזה של שתיקה פאסיבית- אגרסיבית , לפעמים מאד קשה לו לצאת ממנה, ובמיוחד אם הסערה בחוץ גדולה.. ...

מה יהיה הסכום שבשבילו תהיה מוכן למחול על הערכים שלך, לסגור את העיניים, להשתיק את האינטואיציה, לחסום את קול הלב, ...

...הלא אני יודע, גם כשאוהבים - לפעמים אומרים דברים שלא מתכוונים, שוגים במילים ולפעמים גם במעשים, ואז עלול כל צד ...

כשאנו עושים בחירות בחיינו, עד כמה הבחירות שלנו הן נקיות מרישומים של חוויות העבר, נובעות מהאינטואיציה שלנו שמאותתת לנו שזו ...

ככל שקרבו ימיה של אמי למות, היא לא פסקה לומר לי בכל הזדמנות שראתה אותי, מילים שלא זכיתי לשמוע ממנה ...

להקשיב יותר טוב עם האוזניים של הלב? לשמוע את מה שבין השורות? אז בעצם מה שאתה מנסה לומר לי זה ...

שנזכה לשמור בתוכנו את הידיעה שגם כשאנו שוכחים לפעמים, מועדים בדרך ו"מחסירים" , יש בידינו "להתמלא", לשוב ולזכור את המהות ...

בהשראת פרשת "ואתחנן". לפעמים ילדים קטנים (גם אלו הפנימיים שבתוכנו..)  מבלבלים בין כעס לחוסר אהבה, וכשהורה כועס עליהם כי נהגו ...