כשהלב נשבר, הוא נשבר לעד אספקת הדם לגוף,  כבר לעולם לא תהייה אותו דבר… החיוך שיהיה כלפי חוץ, אולי יסתיר ...