שילי פרלמן בטור האישי על התמודדות עם תחושות וזיופים – בעיקר שלנו ההורים ...