עד כמה אני מבועסת ש(רוב) החגים מאחורינו? את קריאות השמחה שלי על כך אפשר היה לשמוע עד אילת. לרוב תקופת האביב ...