"בלבנו לעד" רשום על המצבה של אבא שלי. "תמיד בלבנו" רשום על המצבה של הבן שלי. וככה שניהם, אבא שלי ...