נשיא צרפת, עמנואל מקרון ואשתו בריז'יט אימצו את "נמו", לברדור שחור מעורב. הם מצטרפים לרשימה נכבדת של נשיאים קודמים שהבינו ...