מקדישה את חמישה בחמישי לפריטים שמקושרים אצלי לחיים בישראל ...