ספרו של יהודה תלמי מציג בפני הקוראים הצעירים שני נושאים חשובים: האחד, התמיכה שקיימת בחיי קהילה ועד כמה היא חשובה ...