מזון מהיר נחשב למזון שאינו בריא, יחד עם זאת אנחנו כל הזמן ממהרים, בכל זאת אנחנו חיים בעולם המערבי, אז ...