מעצבים גרפיים אחראים להעביר את מה שיש לו בראש לידי תמונה. לימודי גרפיקה ואנימציה מעצבים גרפיים אחראים להעביר את מה ...