ככל שאני קוראת יותר על טבע, אני מאוכזבת יותר. אז בבקשה לפני שבת ריכזתי עוד כמה עובדות שאני לא גאה ...