שכבתי ערה במיטה, וחשבתי שיותר מכל אני שנאת שאמא טסה לחול לעניני עבודה, אפילו שזה רק ליומיים או שלושה. אני ...