די מהר יצאו בני ישראל ממצרים, אבל הדרך אל החירות ארכה ארבעים שנה, במדבר. על שינויים, תהליכים ועל גורם הזמן ...

הילד שלך לא רוצה להיפרד ממך בגן? פרידה זה כואב ...