עד לפני כמה שנים, כל הזוגות מאותה העיר היו מתחתנים באותו אולם אירועים. בהדרגה, זוגות מערים מסוימות הפכו "נועזים" יותר ...