לאחרונה אני מגלה שהביטוי "איזה עולם קטן" הוא לא מדוייק לנו. בעצם סביב שולחן האוכל של עומר ומתן, הבנתי! אנחנו ...