ספר ילדים נפלא שמעודד יצירתיות וגמישות מחשבתית ...