למה הם כפויי טובה? כמה פעמים נשאלה השאלה? ומה עושים עכשיו? לסלוח כי מזיק לך לכעוס? להמשיך לתת ולהתעלם מן ...