מיכל מנסה את מה שרבים יאמינו שהוא בלתי אפשרי - להתנזר מקפה למשך חודש שלם. מה היו תופעות הלוואי של ...