כאימהות אנחנו רוצות להזין את הילדים שלנו באוכל הטוב ביותר עבורם, ויחד עם זאת אנחנו רוצות גם לאפשר להם בחירה ...

די לרדיפות אחרי אלה עם כפית, למדתי לשחרר וכשהיא תהיה רעבה היא תדע לבקש ...