כיאה לתלמידה בינונית, גם הנתונים שלי בצבא לא היו מחמיאים. הריאיון בלשכת הגיוס היה זוועה. במבט לאחור, הייתי משחקת אותה ...

אני לא נזכרת כי אף פעם לא שכחתי. הזיכרונות אורבים שם, באזור הדמדומים שגובל במודע, צללים קטנים שמדי פעם קורה ...