זו הייתה בעירה פנימית שאיימה להטביע אותי בתוכה. לא הצלחתי לדבר, זה תפס אותי לא מוכנה בכלל - היה זה ...